Pewnego przyjaciela poznaje się w sytuacji niepewnej - Cyceron

wesprzyj
RUCH OBYWATELSKI MIŁOŚNIKÓW BRONI
nr konta w PKO BP S.A.
Cele rombu

  • Dążenie do ustanowienia i utrzymania jednoznacznych zasad regulujących dostęp do broni dla praworządnych obywateli,
  • Promowanie pozytywnego wizerunku miłośników i posiadaczy broni,
  • Przeciwdziałanie fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni przez obywateli,
  • Popularyzacja wiedzy o broni,
  • Promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Tu znajdziesz więcej o intencjach, motywach i celach. czytaj więcej


Broń do obrony miru domowego

Od marca 2014 roku Ruch Obywatelski Miłośników Broni, prowadzi akcję społeczną zmierzającą do ustanowienia nowej kategorii pozwolenia na broń - broni dla ochrony miru domowego. ROMB przygotował projekt zmiany ustawy o broni i amunicji (kliknij tutaj aby pobrać pełną wersję projektu). O pozwolenie na broń dla ochrony miru domowego mógłby się starać każdy, kto posiada prawo własności domu jednorodzinnego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, przejdzie kurs, zda egzamin, jest niekarany oraz zdrowy psychicznie. Później pozostaje wizyta w sklepie, gdzie za najtańszy model strzelby trzeba zapłacić około 1 tys. zł. 


Wybór zarządu

W dniu 11 stycznia 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Walne zgromadzenie odwołało dotychczasowe władze Stowarzyszenia i powołało nowe władze.
W skład zarządu powołano Jacka Jakubczyka, Artura Wołosza, Tomasza Kowalskiego, Mirosława Klekota, Artura Jabłońskiego, Andrzeja Turczyna oraz Rafała Kawalca. Członkowie zarządu w głosowaniu jawnym wybrali na funkcję Prezesa Zarządu Andrzeja Turczyna, Wiceprezesa Zarządu Jacka Jakubczyka, Sekretarza zarządu Artura Wołosza, Skarbnika Artura Jabłońskiego, członkami zarządu są Tomasz Kowalski, Mirosław Klekot oraz Rafał Kawalec. 
W skład Komisji Rewizyjnej powołano Jacka Tarkę, Jana Staniszewskiego, Konrada Tkaczyka, Tymoteusza Chojeckiego i Mariana Kopiec. Członkowie komisji rewizyjnej w głosowaniu jawnym wybrali na funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Jacka Tarkę. 
Na Walnym Zgromadzeniu podjęto także uchwałę zobowiązującą Zarząd Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni do zwołania w terminie niezwłocznym konwencji programowej Stowarzyszenia.


Orzeczenia NSA dot. wydawania pozwoleń

Zawiadamiamy, że dostępne są w Internecie wyroki z pisemnymi uzasadnieniami, które zostały wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyroki dotyczą pozwolenia na broń palną w celu sportowym i są przełomowe wobec dotychczasowej praktyki orzeczniczej organów Policji. NSA poddał krytyce i zdyskwalifikował dotychczasowy sposób rozumienia ustawy przez Policję, prezentując poprawne rozumienie przepisów. Zachęcamy wszystkich do szerokiego rozpowszechniania informacji o wyrokach NSA i wykorzystywania ich w postępowaniach administracyjnych mających za przedmiot pozwolenie na broń.

Wyroki i uzasadnienia dostępne są tu:

1/ http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2F7F5CF0B8
2/ http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/29BBD63F04
3/ http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AB154A17C0
4/ http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4308AFAA52
5/ http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/53650E24B2


Jak zdobyć pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącycm uzyskania pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim. Adwokat Andrzej Turczyn rozwiewa w nim wątpliwości związane z tą procedurą administracyjną. Kliknij tutaj aby zobaczyć poradnik w formacie PDF.